Izv.prof.dr.sc. Damir Filko, voditelj projekta

Damir Filko je diplomirao 2006. na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, a na istom fakultetu je doktorirao 2013. godine. Kao asistent se zapošljava 2007. godine Elektrotehničkom fakultetu, te sudjeluje u nastavi predmeta iz područja računarstva, umjetne inteligencije te automatike. Tijekom godina napreduje kroz znanstveno-nastavna zvanja, te je trenutno zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora na Zavodu za Računalno Inženjerstvo i Automatiku, Katedri za Automatiku i Robotiku Fakulteta Elektrotehnike, Računarstva i Informacijskih Tehnologija u Osijeku.
Do sada sudjeluje kao istraživač u 5 projekata:

 • Od 2020. godine, trajanje projekta: 4 godine, projekt HRZZ IP-2019-04-6819, „Percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“. Financirao HRZZ. Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Robert Cupec
 • Od 2016. do 2019. godine, projekt HRZZ IP-2014-09-3155, „Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“. Financirao HRZZ. Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Robert Cupec
 • Od 2013. do 2014. godine, „Procjena potresnog ponašanja armiranobetonskih zgrada sa zidovima“. Financirao UNIOS. Glavni istraživač Doc. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Građevinski fakultet,
 • Od 2007. do 2013. godine, projekt 165-0362980-2002, „Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima“. Financiralo Ministarstvo RH za znanost i tehnologiju. Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Goran Martinović
 • Od 2007. do 2009. godine, projekt Tempus-JEP-41023-2006, „Kolaborativni razvoj programskog inženjerstva u Hrvatskoj – KISEK“. TEMPUS – Joint European Project, Financirala EK. Glavni istraživač na ETFOS-u: Prof.dr.sc. Željko Hocenski

a kao voditelj na dva projekta:

 • Od 2020. godine, trajanje projekta: 5 godina, projekt HRZZ UIP-2019-04-4889, „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“, Financira HRZZ.
 • Od 2015. do 2016. godine, projekt IZIP-2014-70, „Trodimenzionalna rekonstrukcija i segmentacija površine rana korištenjem RGB-D senzora“. Financirao UNIOS.

Tijekom dosadašnjeg rada, kao autor i koautor objavljuje 9 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, te 19 radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Tijekom godina recenzirao je mnogo radova za međunarodne znanstvene konferencije i znanstvene časopise. Trenutne istraživačke teme uključuju robotski vid, registracija scene i objekata, lokalizacija robota, meko računarstvo, te medicinske aplikacije.

Izv.prof.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, istraživač

Emmanuel Karlo Nyarko diplomirao je 2001. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, gdje je 2005. magistrirao te 2013. doktorirao. Od 2001. do 2005. godine je zaposlen kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje je sudjelovao u izvođenju laboratorijskih i auditornih vježbi iz grupe predmeta Automatsko upravljanje Arhitektura računala te Umjetna inteligencija. Od 2005. do 2007. je zaposlen kao razvojni inženjer u tvrtki Mono d.o.o za projektiranje i dizajniranje web i smart client aplikacija. Od 2008. do 2015. je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao asistent na Zavodu za Industrijska Postrojenja i Automatiku. Trenutno radi na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao Izvanredni profesor na Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku, Katedri za automatiku i robotiku. Sudjeluje u izvođenju laboratorijskih, auditornih vježbi i predavanja iz predmeta: Osnove robotike, Računalna geometrija i robotski vid, Objektno programiranje te Meko računarstvo na diplomskom studiju te Duboko učenje i Optimizacijske tehnike na poslijediplomskom studiju.
Do sada je sudjelovao kao suradnik/istraživač na ukupno osam znanstvenih projekata, od toga tri financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), dva financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), dva financirana od strane Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek (UNIOS) te jedan bilateralni projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO):

 • Mikrostrukturne i mehaničke karakteristike betona s recikliranim materijalima (Voditeljica: Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, 2019.-sada, MZO);
 • Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama (Voditelj: Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku Osijek, 2017-sada, HRZZ);
 • Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore (Voditelj: Prof. dr. sc. Robert Cupec, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2016-2019, HRZZ);
 • Trodimenzionalna rekonstrukcija i segmentacija površine rana korištenjem RGB-D senzora (Voditelj: Doc. dr. sc. Damir Filko, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2015-2016, UNIOS);
 • Procjena potresnog ponašanja armiranobetonskih zgrada sa zidovima (Voditelj: Doc. dr. sc. Marijana Hadzima-Nyarko, Građevinski fakultet, Osijek, 2013-2014, UNIOS);
 • Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima (Voditelj: Prof. dr. sc. Željko Hocenski, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2007-2013, MZOS);
 • Potencijal seizmičke oštetljivosti urbanih područja (Voditelj: Prof. dr. sc. Dragan Morić, Građevinski fakultet, Osijek. 2007-2009, MZOS);
 • Procesna automatizacija (Voditelj: Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb. 2001-2002, MZOS).

Kao (ko)autor je do sada objavio više od 45 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te u zbornicima međunarodnih konferencija. Uže područje interesa i istraživanja: upravljanje robotskim sustavima primjenom računalnog vida, meko računarstvo te strojno učenje.

Domagoj Marijanović, mag.ing.el., doktorand

Domagoj Marijanović stekao je titulu B.Sc 2014. g. i M.Sc. 2017. g., u polju elektrotehnika od Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT Osijek), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Hrvatska. Od 2017. g. do 2020. g. radi kao inženjer automatike u Danieli Systec d.o.o. Trenutno je zaposlen kao istraživački asistent u katedri za automatiku i robotiku fakulteta FERIT Osijek, te radi na projektu “Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana”. Trenutna područja istraživanja su telemedicina i strojno učenje.